Monthly Archives December 2016

Indkaldelse til Generalforsamling i FMK 2016

Generalforsamling i FMK 2016

FMK Klubhus
Damsmindevej 1
7000 Fredericia

Dato: 17. december 2016 kl. 15.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelses beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse
  Følgende er på valg:
  Bestyrelsesmedlemmer:
  Jill Völcker ‐ genopstiller
  Ruben Biinfeldt ‐ genopstiller
  Flemming Lynge ‐ genopstiller
  Michelle Panduro ‐ genopstiller ikke

Forslag til pkt. 5 indkomne forslag, skal sendes på mail inden fredag d. 10 december
2016 via mail til formand@fmk‐speedway.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

—-

Indkaldelse til Generalforsamling kan også hentes her i PDF

Efter Generalforsamlingen vil der være sæsonafslutning med hygge og spisning. Deltagelse koster 50,- pr. person og tilmelding kan ske på sms til 26713893 eller på forman...

Read More